ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
a) www.efaturaode.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten. Karamanlı Mah. Konuralp Cad. No:5/B Merkez / BOLU .Türkiye adresinde mukim Gencan Bilişim Teknoloji Elektronik San. Tic. Ltd. Şti . Gencan Bilişim olarak anılacaktır.
b) www.efaturaode.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı Üye olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme'nin konusu. www.efaturaode.net internet sitesinden Üye'nin kullanma ve yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye. www.efaturaode.net internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu. Gencan Bilişim 'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. www.efaturaode.net internet sitesine üye olmak için 18 yaşından büyük olmak gerekir. Üye olan herkes 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından küçük olduğu sonradan tespit edilen kullanıcıların üyeliği iptal edilir. Ayrıca. bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda Gencan Bilişim bu üyenin üyeliğini iptal edebilir.
3.2. Gencan Bilişim . Üye'nin www.efaturaode.net internet sitesi üyelik hakkını Gencan Bilişim 'in çıkarlarına ters biçimde. işbu sözleşmeye ve/veya hukuka aykırı kullandığı kanaatine varacak olursa. herhangi bir ihbara gerek olmaksızın Üye'nin üyeliğini iptal edebilir.
3.3. Gencan Bilişim. Üye'nin www.efaturaode.net internet sitesine erişebilmesi ve Site'de sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için her bir Üye'ye ayrı bir şifre otomatik olarak GSM cep numarasına gönderilecek olup. şifre üyelik ekranından değiştirilebilmektedir. Üye. Gencan Bilişim tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez. üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.Kullanıcı Adı ve Şifre kullanılarak Site'ye girilmesi halinde Gencan Bilişim .Site'ye giriş yapan kişinin işbu Sözleşme kapsamında Üyelik'i kullanmaya yetkili olduğunu kabul eder. Gencan Bilişim 'in yapılan girişlerin kaynağını ve yetkisini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üyelik bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde Site'de yapılan işlemlerden doğabilecek sonuçlar açısından Gencan Bilişim her ne nam adı altında olursa olsun hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı Adı ve/veya Şifresi'nin tehdit altında olması ve/veya çalınması halinde Üye. Gencan Bilişim 'e bu hususu bildirmekle yükümlüdür.
3.4. Üye. www.efaturaode.net internet sitesi üzerinden sadece kendi kredi kartı ile ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder. Üye. www.efaturaode.net internet sitesi üzerinden kredi kartı ile 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi çerçevesinde güvenli ödeme yapabilecektir. Üye. Kullanıcı Adı ve Şifresi ile www.efaturaode.net internet sitesine giriş yapması ve 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi çerçevesinde kredi kartı şifresini girmesi ve/veya bankası tarafından cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık SMS mesajındaki şifreyi girmesi ile ödemenin gerçekleşmesi durumunda. Gencan Bilişim 'in bu işlemle ilgili hiçbir sorumluluğunun kalmayacağını ve bu işlemle ilgili Gencan Bilişim 'den herhangi bir talebinin olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.5. Üye. www.efaturaode.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini. ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. www.efaturaode.net . bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyenin siteye erişimini engelleme. üyeliğini iptal etme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.6. Üye. www.efaturaode.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu. genel ahlaka aykırı. başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde. ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için. başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca. üye. başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam. virüs. truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.7. Üye. diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde. bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup. Gencan Bilişim 'e bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle. olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde. Gencan Bilişim'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Gencan Bilişim 'in her zaman. hiçbir ihbara ve hiçbir gerekçe göstermeye gerek olmadan ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek üyenin üyeliğini silme ve iptal etme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda. Gencan Bilişim 'in hiçbir tazminat. vb. sorumluluğu yoktur.
3.10. Gencan Bilişim. www.efaturaode.net internet sitesinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
3.11. Gencan Bilişim. www.efaturaode.net internet sitesindeki herhangi bir görüntüyü veya özelliği bunlarla kısıtlı olmamak üzere. Site'deki tüm değişken ve/veya varsayılan ayarların hepsini ve/veya bir kısmını Üye'ye bildirmeksizin istediği zaman değiştirme veya tümüyle ortadan kaldırma hakkını saklı tutar.
3.12. www.efaturaode.net internet sitesinde yer alan. bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar Gencan Bilişim mülkiyetinde olup. bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup. bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz. iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.13. Üye işbu sözleşmeyi ve üyelik hakkını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez. Üyenin yapacağı her tür devir işlemi geçersiz sayılır.
3.14. Gencan Bilişim tarafından www.efaturaode.net internet sitesinin iyileştirilmesi. geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi. siteye erişilen tarih ve saat. sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.15. Üye. Gencan Bilişim tarafından ürün ve hizmet tanıtımları. reklamlar. kampanyalar. avantajlar. anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine e-mail. telefon. sms. vb. yollarla bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye. www.efaturaode.net internet sitesine üye olurken ve site üzerinden işlem yaparken vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş/fatura bilgilerinin ve/veya tüketici davranış bilgilerinin toplanmasına. bu bilgilerin Gencan Bilişim ile Gencan Bilişim 'in iş ortakları. tedarikçileri ve ilişkide bulunduğu bankalar tarafından kayda alınabilmesine. saklanabilmesine. işlenebilmesine. kullanılabilmesine ve paylaşılabilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de kişisel ve alışveriş/fatura verilerinin yukarıda belirtilen şekil ve kapsamda kullanılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye. yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması. paylaşılması. kullanılması. arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet. kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Gencan Bilişim 'i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Üye. veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse. bu talebini her zaman Gencan Bilişim 'e iletebilir.
3.16. www.efaturaode.net web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının. kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.efaturaode.net web sitesine girmesiyle. kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.17. Gencan Bilişim . sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme. kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.efaturaode.net web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.18. Gencan Bilişim üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir. güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen. güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm. yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.19. Taraflar. Gencan Bilişim 'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak. HMK madde 193/1'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Gencan Bilişim tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Avrupa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Üyenin. üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.