ERZİNCAN SU

İşlem Açıklama :

8 karakter abone numarası ve 8 karakter sicil numarası birleştirilerek toplam 16 karakter mümerik bilgi girilmelidir.

Kontör Yükleme Kontör Yükle

Fatura Ödeme

Fatura Ödeme

Fatura Ödeme

Fatura Ödeme

Fatura Ödeme
Fatura Ödemee