Fatura Ödemeleriniz 05:00 ile 23:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
Şu an yapacağınız fatura ödemeleriniz 05:00 itibari ile işleme alınacaktır.
Sunucu Saati : 02:33

ERZİNCAN SU

İşlem Açıklama :

8 karakter abone numarası ve 8 karakter sicil numarası birleştirilerek toplam 16 karakter mümerik bilgi girilmelidir.

Kontör Yükleme Kontör Yükle

Fatura Ödeme

Fatura Ödeme

Fatura Ödeme

Fatura Ödeme

Fatura Ödeme
Fatura Ödemee